top of page

Serious Fun

Fantail Academy nabízí řadu kurzů založených na myšlence, že k dosažení skutečně skvělých výsledků je třeba, aby děti dostaly výzvy, ale také se musí při učení bavit. Tento přístup nazýváme „Serious Fun“.

work.png

Hluboké učení je schopnost plně porozumět obsahu, který je vyučován. To jej odlišuje od „povrchového“ učení, kde jsou studenti často požádáni, aby pouze opakovali nové informace, aniž by věnovali dostatečnou pozornost jejich významu a relevanci. Opakování v jazyce a jiných typech učení je také důležité, ale musí být kombinováno s přístupy, jako je hluboké učení, aby děti mohly komunikovat a formulovat to, co znají, spíše než to jednoduše reprodukovat.

Zapojení  v učení je schopnost studentů  aktivně se zapojit do učebního úkolu. Když jsou studenti zapojeni do úkolu, jsou sebemotivovaní a více zapojeni do procesu učení. To vede k řadě pozitivních výsledků učení, jako je zvýšený zájem o probíraná témata, obecně zvýšená zvědavost a schopnost se samostatně učit.

Pomocí přístupu Serious Fun podporujeme pokročilé vzdělávací dovednosti a techniky skrze:

  • Rozložené učení – opakování klíčových pojmů v různých fázích lekce.

  • Techniky Active Recall – spontánní „testy“ navržené tak, aby přiměly studenty, aby se znovu zapojili do obsahu, který byl nedávno probírán.

  • Studentské reflexní úkoly  – příležitost pro děti přemýšlet o svém vlastním učení poskytováním písemné nebo ústní zpětné vazby lektorovi. Je to skvělý způsob, jak zafixovat materiál do dlouhodobé paměti, což usnadňuje hlubší učení a porozumění materiálu.

  • Student Centered Learning – potřeby a styly učení nejsou pro každého stejné, takže lektoři dbají na to, aby řešili specifické potřeby každého dítěte individuálně.

  • Zkušenosti úspěchu  – dětem je poskytnuta spousta podpůrné a pozitivní zpětné vazby a také realistické a dosažitelné cíle učení.

Serious Fun

Fantail 5-kroková metoda výuky

STEP 1

Head icon colour.png

Warmer – Review previously taught material with fun game or rapid recall task

Fantail přístup

At Fantail Academy, we understand that learning needs to be fun and interesting for children. Also, it's important that parents are easily able to follow what their child is learning during lessons. That's why our digital partners play such an important role in helping us deliver fun lessons and at the same time, keeping parents informed about what''s happening in the classroom.

logo-mycat.png

MyCat is an information system for language schools that we use to enrol students, organise classes, schedule lessons and maintain contact details of students and parents. Teachers use MyCat to record what happened in their lessons so parents or students can keep track of all the language that was covered in class and even pages covered. Is students are sick or have to miss a lesson, they can simply log in to their Fantail MyCat account, locate their course and check the record for the lesson they missed. Parents can also use MyCat to cancel or re-schedule lessons and communicate with the teacher.

class dojo logo.jpg

ClassDojo is an online platform that we use in school in a number of different ways. It is ultimately used to reward good choices that the children make on an individual, small group, whole class or whole school basis. 

 

The Dojo points are awarded to the children and the children are given a reason for why they have earned it so that they know what they did that was a good choice. Some examples of what teachers reward children for are for creating beautiful work, showing readiness to learn or extra curricular activities. 

 

Class dojo can also be used as an effective communication tool between class teachers and parents. There is a messaging service for individual one-to-one messages as well as a 'class story' by which the teachers can share events that are happening in the class and photos of the school day. We have found this a wonderful insight for parents especially those of very young children.

Integrated learning
bottom of page