top of page

English Club

Nebaví Vaše dítě systematická práce s knihou a chtěli byste mu dopřát méně strukturovaný kurz angličtiny? English Club je určen dětem od 6 let a je správnou volbou pro ty z vás, kdo byste rádi, aby si Vaše dítě přivyklo na akcent rodilého mluvčího a přirozeně se naučilo komunikovat v anglickém jazyce. English Club nepřipravuje děti na žádnou mezinárodní zkoušku, ale hravou formou rozvíjí zájem o studium jazyka, pomáhá dítěti rozšířit slovní zásobu a naučit jej reagovat v angličtině.

V klubu zapojujeme do výuky všechny složky jazyka – čtení, mluvení, poslech a u starších dětí psaní. Program je zpracován na základě tématických celků, kterým se děti věnují dle svého věku a úrovně prostřednictvím různorodých aktivit, jako je zpěv, hra, tvořivá činnost, příběhy a pohybová aktivita. Dítě má tak dostatek času (90 min.lekce/týdně) zažít si slovní zásobu a fráze a zopakovat si je prostřednictvím různorodých činností.

Anglické kluby otevíráme také pro děti velmi pokročilé/bilingvní a dáváme jim tak prostor používat angličtinu v jiném než domácím prostředí a s dětmi, jež mají angličtinu na stejné úrovni.

o-SCHOOLS-facebook_edited.jpg
1.png
Speciálně vytvořené materiály a pracovní listy navržené tak, aby doplňovaly známé anglické příběhy pro děti.
English Club Courses
pxfuel.com.jpg

After-school English

Zábava s angličtinou (1.–9. třída) / Zábava s angličtinou bilingvní (1.–5. třída)

 

Mimoškolní kurzy angličtiny jsou určeny pro děti od prvních do devátých tříd a skládají se z 1x60 min. týdně na vybraných základních školách (pouze pro žáky těchto škol) pod vedením rodilých mluvčích nebo českých učitelů angličtiny. Mezi programy najdete kurzy pro úplné začátečníky ( Fun with English Starter ), pro děti pokročilejší ( Fun with English 1-6 ), nebo bilingvní / velmi pokročilé děti ( Fun with English 1 - 5 Bilingual ).

 

Kurzy jsou vyučovány zábavnou a hravou formou a rozšiřují obsah povinné školní angličtiny. Využíváme učebnicovou řadu Academy Stars , která má bohatý interaktivní materiál, který umožňuje dětem zůstat co nejvíce v kontaktu s obsahem.

 

Kurzy pro bilingvní a pokročilé studenty ( Fun with English 1–5 bilinual ) se řídí mezinárodním učebním plánem Cambridge  a využívají při výuce učebnice z řady Collins International Primary English (1-5).

 

Konverzační kurzy (6.–9. ročník)

Pro starší studenty (6. až 9. třída) má program After-school English také kurzy založené na konverzaci, Anglická konverzace 1 a Anglická konverzace 2 . Tyto kurzy jsou navrženy tak, aby pomohly studentům, kteří již mají pevné základy angličtiny, posílit sebevědomí při komunikaci v angličtině. Kurzy jsou tématické a pod vedením zkušeného rodilého lektora se studenti zapojují do úkolů a činností, jež jim pomáhají srozumitelně vyjádřit své myšlenky a názory na širokou škálu témat. Studenti mají také příležitost rozvíjet další klíčové komunikační dovednosti, které jsou nezbytné pro úspěch v moderním světě, jako jsou: debata, vyjednávání, kompromisy, prezentace a vedení skupinových diskusí.

Fun with English
Conversation Courses

Academy kurzy

Tyto kurzy jsou určeny pro děti od předškolního po středoškolský věk. Konají se dvakrát týdně a dle úrovně trvají lekce 45, 60 nebo 90 minut. Všechny kurzy jsou vedeny rodilým mluvčím, u nižší úrovně se podílí na výuce rovněž česky hovořící lektor angličtiny (jedna lekce je vedena rodilým mluvčím, druhá česky hovořícím lektorem).  U větších dětí vede obě lekce rodilý mluvčí.

 

Systematický přístup k výuce a učení rozvíjí všechny jazykové dovednosti – poslech, mluvení, čtení a psaní. Kurzy zahrnují prvky metody CLIL (obsahově a jazykově integrované učení) a také přípravu studentů na mezinárodní zkoušky Cambridge. Kromě toho je obsahem kurzů také tvorba a prezentace individuálních a skupinových projektů, rozšířené čtení a nácvik psaní různých slohových stylů (např. formální a neformální dopisy, reporty, recenze a eseje). Cílem je dát dětem více příležitostí zdokonalit se v angličtině rychlejším tempem a získat potřebnou jistotu pro komunikaci s rodilým mluvčím.

 

Close up of a cute little girl smiling to the camera while drawing at art class with her f

Nabízené kurzy:

FA Starter – FA 2 (A0)

Tyto kurzy jsou určeny pro děti 1. a 2. třídy. Skládají se ze 2x 45 min. lekcí týdně pod vedením rodilého mluvčího a česky hovořícího lektora. Během lekcí děti používají knížky ze série  Kid's Box  ( Kid's Box Starter Kid's Box 1 ) . Učitelé přibližují dětem gramatiku zábavnou a hravou formou a při výuce využívají interaktivní materiál (technologii smart-board).

FA 3 – FA 6 (A1 – A2)

Tyto kurzy jsou určeny pro děti ve věku 8+. K dispozici jsou 2x 60 min. lekce týdně vedené rodilým mluvčím a českým lektorem. Děti používají ve výuce knihy  Kid's Box 3  až  Kid's Box 6  . Učitelé prezentují a opakují s dětmi učivo mimo jiné prostřednictvím interaktivních materiálů (smart-board technologie) a projektů.

FA 7 – FA 10 (B1 – B2 +)

Tyto kurzy jsou určeny pro starší děti a studenty s angličtinou na úrovni B1 nebo vyšší. K dispozici jsou 2x 90 min. lekce týdně vyučované pouze rodilým mluvčím. Studenti v těchto kurzech používají učebnice ze série  Prepare (3-7). Studenti během lekcí vytváří a prezentují projekty, zaměřují se na mezipředmětové vztahy (CLIL – věda, zeměpis, umění, kultura atd.) a rozvíjí kritické myšlení, jež jim pomáhá vyjádřit různé názory, které mohou mít na rozličná témata. Nadále je podporováno čtení, které pomáhá ukotvit slovní zásobu a gramatické struktury.

Academy Courses
Student

Příprava na zkoušky

Ve Fantail Academy nabízíme přípravné kurzy na Cambridgeské zkoušky pro děti i dospělé. Cambridgeské zkoušky vám poskytnou přesnou představu o tom, kde jsou vaše znalosti anglického jazyka, a pomohou vám s přijímacím řízením na střední školu (gymnázium), vysokou školu nebo rozšířit kariérní možnosti. Ve Fantail Academy vás naši kvalifikovaní lektoři provedou přípravným procesem a poskytnou vám strategie a techniky pro absolvování testů, díky nimž  se seznámíte se stylem zkouškových otázek a také s nezbytnou slovní zásobou, gramatikou, idiomy a frázovými slovesy, které budete potřebovat k úspěšnému složení zkoušky.

 • Předkrmy A1 (předkrmy YLE)

 • A1 Movers (YLE Movers)

 • A2 Flyers (YLE Flyers)

 • Klíč A2 pro školy (KET)

 • B1 příprava pro školy (PET)

 • B2 First for Schools (FCE)

 • Klíč A2 (KET)

 • B1 předběžná (PET)

 • B2 první (FCE)

 • C1 Advanced (CAE)

 • C2 Proficiency (CPE)

 • B1 Business Preliminary (BEC Preliminary)

 • B2 Business Vantage (BEC Vantage)

 • C1 Business vyšší (BEC vyšší)

 

Pro více informací nás kontaktujte na  info@fantailacademy.cz , nebo klikněte na tlačítko níže.

Exam Preparation

Kurzy pro dospělé

Ve Fantail Academy nabízíme širokou škálu jazykových kurzů pro dospělé v angličtině , němčiněfrancouzštině a dalších jazycích, včetně:

 • Konverzace

 • Byznys

 • Redukce akcentu

 • Kurzy na míru

 • Prezentace

 • Vyjednávání

 • A více...

Pro více informací navštivte  www.teacher2go.cz nebo klikněte níže.

Business Meeting at a Cafe
Courses for Adults
bottom of page