+420 736 627 797
Po-Pá: 9:00-18:00

Fantail Academy kurzy


Program Fantail Academy nabízí 18 kurzů, které jsou rozděleny do 9 let s úrovněmi od úplného začátečníka (zero beginner) po úroveň B2+, kdy jsou děti připraveny ke zkoušce Cambridge First for Schools.


Období Kiwi – učíme se základy

Během prvních dvou let děti navštěvují kurzy Kiwi. Tyto kurzy jsou vhodné pro děti od 5 do 7 let. Hlavním výukovým materiálem jsou knihy Kid’s Box Starter a Kid’s Box 1.

Hlavní náplň

 • Děti si osvojí novou slovní zásobu, základy anglické gramatiky, sebevědomí v mluvení
 • Naučí se číst a psát anglickou abecedu
 • Zaměří se na anglickou fonetiku, která jim pomůže s výslovností a hláskováním
 • Poslech, porozumění a prezentace vlastního názoru na daný příběh

Období Tui – učíme se létat

Ve věku 7 – 11 let se děti přesunou do období Tui. Délka lekcí stoupne z 60 na 90 minut. Hlavním výukovým materiálem jsou Kid’s Box 2, 3, 4, 5 a 6. Kromě delších lekcí jsou Tui kurzy intenzivnější než Kiwi kurzy. Postupně se navyšuje pracovní zátež a očekávání. Cílem není vytvořit stresující prostředí, ale umožnit dětem prozkoumání jazyka v co největší míře.

Hlavní náplň

 • Rozšiřující četba. Tui kurzy rozvíjí čtenářskou kulturu. Děti čtou pro samotný užitek četby a mají přístup k anglickým knihám graded readers.
 • Projekty. Děti vytváří skupinové a individuální projekty, což jim umožňuje použít naučený jazyk v reálných situacích. Klíčovou složkou je proces “hlubokého učení” - “deep learning”.
 • Žurnály. Děti pravidelně píší výstupy obsahující široké spektrum témat. Tímto dostávají příležitost přemýšlet o probraných tématech a vyjádřit se vlastními slovy.
 • Připravenost na zkoušky. Na konci Tui období jsou děti připraveny ke složení Cambridge zkoušek Flyers a Key for Schools.

Období Falcon – Roztáhněte svá křídla

Hlavní učební materiál se v tomto období mění na Prepare 4 a obsahuje intenzivnější procvičování čtení, psaní, mluvení a poslechu. Během 4 let se pokryjí učebnice Prepare 4, 5, 6 a 7. Kromě rozvoje 4 klíčových dovedností – poslechu, mluvení, čtení a psaní - se studenti věnují cílenému procvičování k přípravě na Cambridge zkoušky First for Schools.

Hlavní náplň

 • Rozšiřující četba. Studenti pokračují během kurzů Falcon v rozšiřující četbě a vytváří mini prezentace a recenze knih, které čtou během lekcí.
 • Rétorika. Studenti se setkají s mnoha příležitostmi postavit se před třídu a přednést projev, prezentovat či debatovat na různá témata.
 • Psaní. Studenti se naučí psát různými slohovými styly a v odlišných formách (formální a neformální).
 • Příprava na zkoušky. Během Falcon kurzů plní studenti mnoho rozličných úkolů, jež připravují na zkoušky First for Schools. Po dokončení kurzu Falcon 8 jsou studenti plně připraveni na zkoušky s úrovní B2.

Zašlete nám dotaz