Přístup Fantail Academy


Fantail Academy nabízí semiintenzivní kurzy angličtiny, jež jsou založeny na myšlence dosažení opravdu velkých výsledků, kdy děti musí být dostatečně motivovány, ale zároveň pro ně musí být učení zábava. Tento přístup nazýváme “Serious Fun”, neboli “vážná zábava”.

Serious Fun

Formule Serious Fun je jednoduchá:

Tvrdá práce + zábava = hluboké učení a plynulost!


Hluboké učení znamená schopnost plně porozumět učenému obsahu. Tento způsob je protikladem tzv. povrchového učení, kde je od studentů často vyžadováno opakování částí jazyka bez toho, aniž by se věnovala pozornost smyslu a relevantnosti těchto jazykových částí. Opakování je v jazyku velmi důležité, ale pro dosažení plynulosti musí být kombinováno s takovým přístupem, jako je hluboké učení. Jen tehdy mohou děti začít komunikovat a ne jen jednoduše kopírovat.

Plynulost je schopnost v jazyce svobodně komunikovat bez nutnosti velkého přemýšlení. Když se u dětí vyvine vysoký stupeň plynulosti, mají tendenci se učit jazyku v přirozenější formě, což znamená, že mohou za použití anglického jazyka objevovat další obsahové oblasti (např. vědu, umění, kulturu, historii atd.)

Za použití přístupu Serious Fun podporujeme pokročilé schopnosti a techniky učení prostřednictvím:

  • Rozložené učení – procvičení a opakování slovní zásoby 3-4x během lekce, plus domácí procvičování
  • Aktivní zapamatování – spontánní “testy”, které jsou vytvořeny tak, aby studenti znovu zapojili nedávno naučený obsah
  • Studentské diáře – příležitost pro děti přemýšlet o vlastním učení. Toto je skvělý způsob, jak upevnit látku v dlouhodobé paměti a usnadnit hluboké učení a porozumění látce
  • Rozšířená četba – alespoň 20 min. týdně určených pro četbu. Děti budou číst knihu na základě jejich výběru a poté o ní buď napíší, nebo pro třídu vytvoří miniprezentaci. Tato technika pomáhá ukotvení slovní zásoby a gramatických struktur do dlouhodobé paměti a zlepšuje tzv. “automatizaci” (automatické zapamatování jazyka), která je zásadní pro zdokonalení plynulosti.
  • Mezipředmětové učení (CLIL) – učení se o jiných předmětech (věda, matematika, umění, kultura apod.) prostřednictvím anglického jazyka.

Přihlašte se na ukázkovou hodinu, nebo přijďte na kávu popovídat si o tom, jak pro Vaše dítě můžeme najít ten pravý kurz.

Zašlete nám dotaz